Valuta
RON
  • BGN
  • RON
Limbă

Termeni şi condiţii

Asta sunt Termenile şi condiţiile noastre.

Conditii generale de utilizare
I. SUBIECTUL

Artă. 1. Acești termeni și condiții generale au scopul de a reglementa relația dintre Ni Mania Ltd., Codul de identificare BG205130708, cu adresa or. Sofia, , mai jos  FURNIZOR, și clienții mai jos, UTILIZATOR, ai platformei de comerț electronic http://www.nikoshops.com/, mai jos „Http://www.niko shops.com/” și livrarea articolelor din acesta.II. DATE PENTRU FURNIZORUL PLATFORMEI

Artă. 2. Informații despre Legea traficului electronic și Legea privind protecția consumatorilor:

1. Numele Furnizorului: Ni Mania EOOD

2. Locul de livrare și adresa: Bulgaria, orașul Sofia, Vitosha, 58

3. Biroul de monitorizare de zi cu zi și biroul de primire a reclamațiilor de la cetățeni: Bulgaria, orașul Sofia, Vitosha, 58

4. Date companie: Bulgaria, or. Sofia, Vitosha, 58, niko.shops.1966@gmail.com

5. Resurse umane:

(1) Comisia pentru protecția datelor cu caracter personal

telefon: (02) 940 20 46

fax: (02) 940 36 40

E-mail: kzld@gоvеrnмеnt.bg, kzld@srdр.bg

Site: www.srdr.bg

(2) Comisia pentru Protectia Cetatenilor

Adpec: 1000 gp. Cofia, pătratul „Clavejĸov” №4A, etajele 3, 4 și 6,

tel.: 02 / 980 25 24

fax: 02 / 988 42 18

Linie telefonică: 0700 111 22

Site: www.kzr.bg


III. CARACTERISTICILE PLATFORMEI

Artă. 3. http://www.nikoshops.com este o platformă de comerț electronic, accesibilă pe internet la adresa http://www.nikoshops.com, prin care utilizatorii au posibilitatea de a încheia contracte de vânzare, de comandă și livrare de articole din curieri pe platformă, inclusiv următorii:

1. Pentru a efectua autentificare și a crea un profil pentru vizualizarea magazinului electronic al Doctavchika pe platforma http://www.nikoshops.com și utilizarea link-urilor suplimentare pentru promovarea pierderii de informații;

2. Pentru a vizualiza produsele, specificațiile tehnice, prețurile și instrucțiunile de livrare;

3. Să încheie contracte cu furnizorii pentru comanda-furnizare și livrare a produselor oferite de furnizori pe platforma http://www.nikoshops.com;

4. Să efectueze orice plăți în legătură cu contractele încheiate prin intermediul platformei de plăți electronice http://www.nikoshops.com.

5. Pentru a primi informații despre noile produse oferite de vânzători pe platforma http://www.nikoshops.com;

6. Să facă declarații electronice în legătură cu încheierea sau executarea contractelor cu furnizorii pe platforma http://www.nikoshops.com prin interfața site-ului de la http://www.nikoshops .com, accesibilă pe Internet;

7. Să fie sesizat cu privire la încălcările ce decurg din lege, de preferință prin interfața platformei http://www.nikoshops.com de pe Internet;

8. Să respecte răspunderea aplicabilă conform Legii privind protecția consumatorilor.

Artă. 4. Furnizorii platformei http://www.nikoshops.com organizeaza livrarea bunurilor si garanteaza drepturile utilizatorilor prevazute de lege, din punct de vedere al bunei-credințe, în practică, drepturile consumatorului sau dreptul comercial, regulile și condițiile.


Artă. 5. (1) Utilizatorii sunt de acord cu documentele din platforma http://www.nikoshops.com contractul de cumpărare și furnizare a bunurilor, la adresa http://www.nikoshops.com. Contractul este încheiat în limba bulgară și este publicat în baza de date a Furnizorul din platformă.

(2) În baza contractului cu utilizatorul pentru achiziționarea de bunuri, vânzătorul în platforma http://www.nikoshops.com este obligat să organizeze livrarea și plata proprietății Utilizatorului către cei precizați de acesta prin interfața platformei. Utilizatorii au dreptul de a corecta erorile la introducerea informațiilor, mai degrabă decât să trimită declarația de încheiere a contractului la documentul corespunzător din platforma http://www.nikoshops.com.

(3) Utilizatorii vor plăti vânzătorului platformei sau vânzătorului corespunzător selectat pe platforma http://www.nikoshops.com compensația pentru bunurile livrate, inclusiv costurile de transport, sau furnizate în platforma http://www.nikoshops.com .com și termenii și condițiile generale actuale. Rambursarea este în conformitate cu prețul anunțat pe platforma http://www.nikoshops.com.

(4) Prin intermediul platformei http://www.nikoshops.com, persoana care va efectua livrarea bunurilor solicitate de utilizatori in pachetele si prin mijloacele specificate in platforma http://www.nikoshops.com și actualii Termeni și Condiții Generale .

Artă. 6. (1) Utilizatorul, Furnizorul și furnizorii individuali din platforma http://www.nikoshops.com sunt de acord că toate declarațiile dintre ei în legătură cu încheierea și executarea contractului și cererile pot fi făcute electronic și prin declarații electronice în temeiul Legii documentelor electronice și semnăturilor electronice și art. 11 din Legea criminalității electronice.

(2) Se presupune că declarațiile electronice făcute de utilizatorii site-ului sunt făcute de către persoanele identificate în datele transmise de utilizator la efectuarea solicitării ca utilizatorul să fi introdus numele și parola corespunzătoare pentru acces.

(3) Politica de confidențialitate:

Dreptul de acces:

În orice moment, aveți dreptul de a solicita informații despre datele dumneavoastră personale pe care le păstrăm. Puteți contacta Ni Mania EOOD nikoshops.com, după care datele dumneavoastră personale vă vor fi furnizate prin e-mail.

Dreptul la portabilitate:

Atunci când Ni Mania EOOD și nikoshops.com prelucrează datele dumneavoastră cu caracter personal într-un mod automat pe baza consimțământului dumneavoastră sau pe baza unui acord, aveți dreptul de a primi o copie a datelor dumneavoastră într-un format structurat, care poate fi citit de mașină, transferat către dumneavoastră sau altă persoană. Aceasta include doar datele personale pe care ni le-ați dat.

Dreptul la rectificare:

Aveți dreptul de a solicita corectarea datelor dumneavoastră cu caracter personal dacă acestea sunt incorecte, inclusiv completarea datelor cu caracter personal incomplet. Dacă aveți un cont Ni Mania EOOD și nikoshops.com, vă puteți edita datele personale pe pagina de profil.

Dreptul la ștergere:

Aveți dreptul de a șterge toate datele personale prelucrate de Ni Mania EOOD și nikoshops.com în orice moment, cu excepția următoarelor situații:

IV. ÎNREGISTRARE PENTRU UTILIZAREA PLATFORMEIArtă. 7. (1) Pentru a utiliza http://www.nikoshops.com pentru a încheia contracte de cumpărare și vânzare de bunuri, utilizatorul trebuie să introducă numele și parola pentru acces la distanță sau să parcurgă procedura „Comanda rapida" de pe site-ul Furnizorului, care consideră că a confirmat regulile generale existente.

(2) Numele și parola pentru accesul de la distanță vor fi stabilite de către Utilizator prin efectuarea autentificării online pe site-ul Furnizorului în platforma http://www.nikoshops.com, atent începută în procedura acestuia.

(3) Prin completarea datelor și făcând clic pe butoanele „Login” sau „Logout”, utilizatorul declară că este familiarizat cu acești termeni și condiții generale, noi și ne obligăm necondiționat să le respectăm. Se consideră că Utilizatorul este familiarizat cu acești termeni generali și îi acceptă, dacă a finalizat procedura pentru „Comanda rapida”.

(4) Operatorul platformei http://www.nikoshops.com confirmă autentificarea efectuată de utilizator prin trimiterea unei scrisori la adresa electronică a utilizatorului. Acest lucru creează contul utilizatorului și între acesta și Furnitorul în platforma http://www.nikoshops.com apar relații contractuale.


(5) La efectuarea autentificarii, utilizatorul este obligat sa furnizeze date fizice si digitale. Utilizatorul este obligat să actualizeze periodic datele introduse în înregistrarea sa.


V. ETAPE TEHNICE PENTRU ÎNCHEIEREA UNUI CONTRACTUL PENTRU CUMPĂRARE ȘI VÂNZAREArtă. 8. Utilizatorii folosesc în primul rând interfața de pe pagina Furnizorului de pe platforma http://www.nikoshops.com pentru a încheia contracte de furnizare la cerere a produselor furnizorului de pe platforma http://www.nikoshops.com .

Artă. 9. Utilizatorii încheie contractul de cumpărare și vânzare de bunuri pe platforma http://www.nikoshops.com în următoarea modalitate:

(1) Efectuarea unei autentificări pe platforma http://www.nikoshops.com sau autentificarea prin facebook și transmiterea datelor neobstrucționate, dacă utilizatorul nu are logare pe platforma http://www.nikoshops.com.

(2) Intrarea în sistemul de plasare a comenzilor pe platforma http://www.nikoshops.com prin identificare de nume și parola;

(3) Ștergerea unuia sau mai multor produse oferite de utilizatori pe platforma http://www.nikoshops.com și adăugarea acestora la lista de produse pentru aplicație.

(4) Selectarea produselor din lista de produse pentru achiziționarea vânzătorilor respectivi în platforma http://www.nikoshops.com, în vederea încheierii unui contract de cumpărare.

(5) Transmiterea datelor pentru efectuarea livrării;

(6) Alegerea metodei și a momentului plății prețului.

(7) Respingerea ordinului;

(8) În cazul schimbului de mărfuri, costurile de transport sunt în sarcina Utilizatorului în ambele sensuri, cu excepția cazului în care schimbul a fost necesar din vina magazinului electronic sau a Vânzătorului. În cazul în care clientul dorește să schimbe sau să returneze un produs, acest lucru se poate face cu firma de curierat Speedy.

Informații privind drepturile utilizatorilor care decurg din garanția legală prevăzută la art. 112-115 din Codul civil.

Artă. 112.

În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare, consumatorul are dreptul de a depune o plângere, solicitând vânzătorului să aducă bunurile în conformitate cu contractul de vânzare. În acest caz, consumatorul poate alege între repararea produsului sau înlocuirea acestuia cu unul nou, cu excepția cazului în care acest lucru este imposibil sau metoda de compensare aleasă de el este disproporționată față de cealaltă.

Se consideră că o anumită metodă de compensare a consumatorului este disproporționată dacă utilizarea ei impune vânzătorului costuri care, față de cealaltă metodă de compensare, sunt nerezonabile, ținând cont de: 1. valoarea bunurilor de consum, valoarea bunului de consum dacă nu a existat lipsă de discrepanță; 2. semnificația discrepanței;posibilitatea de a oferi utilizatorului o altă modalitate de compensare care nu este asociată cu inconveniente semnificative pentru acesta.

Artă. 113.

Atunci când bunurile de consum nu sunt conforme cu contractul de vânzare, vânzătorul este obligat să le aducă în conformitate cu contractul de vânzare.

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare trebuie efectuată în termen de o lună, socotită de la depunerea reclamației de către consumator.

După expirarea termenului prevăzut la alin. 2 consumatorul are dreptul de a rezilia contractul și de a i se rambursa suma plătită sau de a solicita o reducere a prețului bunurilor de consum conform art. 114.

Aducerea bunurilor de consum în conformitate cu contractul de vânzare este gratuită pentru consumator. El nu datorează costurile de expediere a produsului de consum sau materialele și forța de muncă implicate în repararea acestuia și nu ar trebui să sufere inconveniente semnificative.

De asemenea, utilizatorul poate solicita despăgubiri pentru daunele suferite ca urmare a nerespectării.

Artă. 114.

În cazul nerespectării bunurilor de consum cu contractul de vânzare și când consumatorul nu este mulțumit de soluționarea reclamației în temeiul art. 113, acesta are dreptul de a alege între una dintre următoarele variante:

rezilierea contractului și rambursarea sumei plătite de acesta;
Reducere de preț;
Consumatorul nu poate pretinde rambursarea sumei plătite sau o reducere a prețului bunurilor atunci când comerciantul este de acord să înlocuiască bunurile de consum cu una nouă sau să repare bunurile în termen de o lună de la reclamația consumatorului.

Comerciantul este obligat să satisfacă o cerere de anulare a contractului și să restituie suma plătită de consumator, atunci când, după ce a satisfăcut trei reclamații ale consumatorului prin efectuarea de reparații ale aceluiași produs, în termenul de garanție prevăzut la art. 115, are loc ulterioara nerespectarea bunurilor cu contractul de vanzare.

Consumatorul nu poate pretinde rezilierea contractului dacă neconformitatea bunurilor de consum cu contractul este minoră.

Artă. 115.

Consumatorul își poate exercita dreptul conform prezentei secțiuni într-o perioadă de până la doi ani de la livrarea produsului de consum. Termenul de la alin. 1 inceteaza sa mai functioneze in timpul necesar repararii sau inlocuirii bunurilor de larg consum sau ajungerii la un acord intre vanzator si consumator pentru solutionarea litigiului. Exercitarea dreptului utilizatorului conform alin. 1 nu este obligat să respecte niciun alt termen pentru depunerea unei cereri, altul decât termenul prevăzut la alin. 1.În situația în care nu există un sediu al companiilor de curierat Speedy sau Econt în locul de reședință al Utilizatorului, acesta trebuie să contacteze telefonic Vânzătorul pentru a specifica detaliile de returnare a mărfii.

VI. SUBIECTUL CONTRACTULUIArtă. 10. (1) Furnizorii de pe platforma http://www.nikoshops.com și utilizatorii încheie contracte separate pentru revânzarea mărfurilor solicitate de utilizatori, ,indiferent dacă sunt selectați cu o singură declarație electronică și dintr-o singură listă cu produse pentru cumpărături.

(2) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com poate organiza livrarea comenzilor cu contractele separate pentru cumpărare și vânzare a mărfurilor împreună și unul câte unul. Livrarea produselor comandate de utilizatori, care se realizeaza prin selectia prin intermediul platformei http://www.nikoshops.com, livrarea produsului corespunzator, de care utilizatorul are cunostinta in momentul livrarii.

(3) Drepturile utilizatorilor în legătură cu bunurile livrate, pe care le respectă separat pentru fiecare contract general de furnizare. Notificarea nerespectării în legătură cu livrarea mărfurilor nu declanșează și nu are efect asupra relației dintre contractele de cumpărare-furnizare a bunurilor. În cazul în care utilizatorul are statutul de consumator conform Legii cu privire la protecția consumatorilor, respectarea dreptului de refuz din contractul de furnizare generală Interdicția articolului specificat nu afectează contractul de furnizare a articolelor livrate consumatorului.

Artă. 11. Respectarea acordului pentru furnizarea generală Utilizatorul este obligat să încheie în mod precis și fără ambiguitate acordul și prețul,atitudinea la care se referă drepturile.

Artă. 12. Utilizatorul poate plăti prețul pentru contractele separate pentru cumpărare și vânzare imediat la comanda bunurilor sau în momentul livrării.

VII. CLAUZE SPECIALE CARE SE APLICA PERSOANELOR CARE AU CALITATEA DE CONSUMATOR IN SENSUL LEGII PROTECTIEICONSUMATORULUI.

Artă. 13. Regulile prezentei părți a VII-a a acestor prevederi generale se aplică numai utilizatorilor direcți, pentru care, conform datelor, încheierea contractului de utilizare a cumpărare-vânzare la http://www.nikoshops.com , poate rezulta, că respectă Legea privind protecția consumatorilor, Legea comerțului electronic și/sau Directiva 2011/83/EO a Parlamentului European și a Consiliului din 25 octombrie 2011

Artă. 14. (1) Principalele specificații ale produselor oferite de furnizori pe platforma http://www.nikoshops.com sunt specificate în profilul fiecărui produs de pe platforma http://www.nikoshops.com.

(2) Prețul mărfurilor include toate taxele și taxele, care sunt alocate de Furnizor în platforma http://www.nikoshops.com și vânzătorii selectați de acesta în profilul fiecărui articol din platforma a http: //www.nikoshops.com.

(3) Costul mijloacelor poștale sau electronice, neincluse în prețul mărfurilor, care este determinat de Furnizor în platforma http://www.nikoshops.com și care furnizeaza informatii utilizatorilor dupa selectarea produselor pentru incheierea contractului de achizitie-furnizare;

(4) Metodele de plată, livrare și executare a contractului sunt specificate în ghidul general actual și informațiile furnizate utilizatorului prin mecanismele din platforma http://www.nikoshops.com.

(5) Informatiile furnizate utilizatorilor conform prezentului articol sunt valabile in momentul vizualizarii acestora pe platforma http://www.nikoshops.com inainte de incheierea contractului de cumpărare și vânzare.

(6) Utilizatorii sunt de acord că toate informațiile cerute de Legea cu privire la protecția consumatorilor pot fi transmise prin interfața platformei http://www.nikoshops.com sau pe e-mail.

Artă. 15. (1) Clientul declara ca furnizorii de pe platforma http://www.nikoshops.com au dreptul de a primi plata in avans pentru contractele de cumpărare și vânzare incheiate cu clientul. 

(2) Clientul alege individual dacă plătește prețul de livrare al mărfurilor înainte sau în momentul livrării acestora către persoana care livrează pe platforma http://www.nikoshops.com.

(3) În cazul în care valoarea comenzii clientului este egală sau depășește 15.000 BGN, plata se face numai prin virament bancar sau debit direct în contul de plăți al tăvii Furnizorului.

Artă. 16. (1) Consumatorul are dreptul, fără a datora despăgubiri sau nimic și fără a indica niciun motiv, să se retragă din contractul încheiat în total 30 de zile, socotite de la data acceptării pe site-ul celor selectați prin intermediul platformei. http://www.nikoshops.com.

(2) Dreptul la răspuns prevăzut la alin. 1 nu se aplică în următoarele cazuri:

1. pentru livrarea de bunuri fabricate la comanda consumatorului sau conform cerințelor individuale ale acestuia;

2. pentru livrarea mărfurilor, care, dacă se încadrează în structură, își pot deteriora calitatea sau au un termen de valabilitate scurt;

3. pentru livrarea mărfurilor sigilate, care sunt sigilate înainte de livrare și nu pot fi deschise din motive de igienă sau protecție a sănătății;

4. pentru livrarea de bunuri care, dupa ce au fost livrate, s-au constatat a fi amestecate cu alte bunuri de care nu pot fi separate;

5. pentru livrarea de înregistrări vocale sau video sigilate sau software de calculator sigilate, care sunt sigilate înainte de livrare;

6. pentru livrarea de reviste, periodice sau ziare, cu excepția contractelor de abonament pentru livrarea unor astfel de publicații;

(3) Atunci când vânzătorul de pe platforma http://www.nikoshops.com nu și-a îndeplinit obligațiile de furnizare a informațiilor specificate în Legea cu privire la protecția consumatorilor, consumatorul are dreptul de a de la încheierea contractului. în termen până la 30 de zile, citit de la data primirii mărfurilor. Atunci când informația este depusă cetățeanului în evidența societății pentru motiv, aceasta începe să curgă de la data depunerii acesteia. Consumatorul are dreptul să retragă declarația o de anulare conform prezentului articol direct înaintea documentului corespunzător prin formularul unic de anulare a contractului, disponibil pe site-ul web al Furnizorului. http://www.nikoshops.com din Anexa nr. 1 la prezentele conditiile generale.

(4) Atunci când clientul a respectat dreptul la contractul de depozitare sau contractul în afara obiectului comerțului, banca căreia i s-a efectuat plata va rambursa Toate mesajele primite de consumator, inclusiv cele de livrare, fără întârzieri nejustificate și nu mai tarziu de 30 de zile, socotite de la data la care a fost informat cu privire la solicitarea clientului de retragere din contract. Furnizorul va rambursa taxele primite folosind aceeași metodă de plată utilizată de consumator la momentul plății inițiale, cu excepția cazului în care consumatorul a respectat termenii și condițiile de utilizare a celei de-a doua metode de plată și faptul că aceasta nu este obligatorie pentru consumator.

(5) La confirmarea dreptului de refuz, comenzile de returnare a bunurilor livrate care intră sub incidența compensației pentru restaurare conform al. 4, mai ales în cazurile în care cetăţeanul organizează returnarea bunurilor în scop propriu. Transportatorul nu este obligat sa ramburseze costurile suplimentare pentru livrarea marfii, daca clientul a ales o alta metoda de livrare a marfii decat cea mai ieftina.Livrare standard asigurata de Furnizor.

(6) În cazul în care metoda de plată nu este selectată - după primire, revizuire și revizuire, consumatorul poate depune imediat o plângere la persoana responsabilă a companiei. În acest caz, ar trebui să predați imediat articolul și să plătiți taxele de transport pentru returnarea lui la curier.

(7) Utilizatorul este obligat să pastreze bunurile primite pe platformă și să asigure păstrarea confidențialității și siguranței pe perioada contractului conform al. 1.

(8) În cazul în care Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com nu s-a oferit să ridice mărfurile, acesta poate reține plata taxelor clientului până când acesta primește marfa sau Utilizatorul nu a făcut dovada că a primit bunuri în schimb, în raport cu aceea, care dintre cele două era mai important.

Artă. 17. (1) Costul livrării produsului este determinat pentru fiecare produs separat la încheierea contractului cu consumatorul prin intermediul site-ul Furnizorului din platforma http://www.nikoshops.com.

(2) În cazul în care Utilizatorul și Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com nu au specificat un termen de livrare, timpul de livrare a mărfurilor este de 30 de zile, socotite de la datat trimiterii comenzii clientului către livrarea corespunzătoare prin intermediul site-ului Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com.

(3) In cazul in care Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com nu poate indeplini contractul din cauza faptului ca nu detine marfa comandata, el este obligat sa informeze consumatorul despre acest lucru si sa ramburseze suma platita.

Artă. 18. Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com este obligat să respecte toate cerințele prevăzute de legislația bulgară, inclusiv eticheta, reclama și vanzarea marfurilor.

VIII. EXECUTIE CONTRACTULUI

Artă. 19. (1) Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com poate organiza livrarea și livrarea mărfurilor către utilizator de la vânzătorul respectiv în cheia specificată în conditiile incheierii contractului.

(2) Daca termenul de la alin. 1 nu este un contract între părți înainte de încheierea contractului, persoana de livrare în platforma http://www.nikoshops.com organizează livrarea mărfurilor de către Furnizorul sau distributor într-o perioadă temporară, dar nu mai mult de 2 luni.

Artă. 20. Utilizatorul trebuie să inspecteze produsul în momentul livrării și predării și dacă nu răspunde solicitării de a notifica imediat Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com.

(2) În cazul în care Utilizatorul nu controlează Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com complet al. 1 punct va fi luat în considerare pentru aprobare dacă îndeplinește cerințele, cu excepția defectelor scrise.

Artă. 21. Furnizorii platformei http://www.nikoshops.com nu sunt obligați să obțină viza necesară pentru achiziție.

Artă. 22. Pentru cazurile nespecificate în această secțiune, se aplică prevederea comercială generală, definită în legea comerciala.

IX. PROTECȚIA DATELOR PERSONALE

Artă. 23. (1) Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com ia măsuri pentru a proteja datele personale ale utilizatorului în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal.

(2) În conformitate cu termenii de criptare a datelor personale ale utilizatorilor, Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com va trimite datele numai la adresa de e-mail creată de utilizator la care se află momentul inregistrarei.

(3) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com are dreptul de a publica date în domeniul public al utilizatorului, cu excepția cazului în care acesta din urmă păstrează în mod normal confidențialitatea utilizatorului și asta.

(4) Utilizatorul este de acord că operatorul platformei http://www.nikoshops.com are dreptul de a trimite comunicări electronice utilizatorului sau editorului în orice moment, inclusiv fără buletin informativ sau oferte de solicitare de produs în timpul verificării este disponibil utilizatorului sau clientului în magazinul online al Furnizorului pe platforma http://www.nikoshops.com.

(5) Utilizatorul sau clientul este de acord că furnizorul platformei http://www.nikoshops.com are dreptul de a colecta, extrage și prelucra date privind comportamentul utilizatorului sau clientului și utilizarea magazinului online al Furnizorului pe platforma http:// www.nikoshops.com.

Artă. 24. (1) În orice moment, Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com are dreptul de a cere de la Utilizator că este legitim și că face dovada autenticității fiecăruia dintre cele anunțate În timpul criptării entități și date personale.

(2) În cazul în care, dintr-un motiv oarecare, utilizatorul și-a uitat sau și-a pierdut numele și adresa, Furnizorul platformei http://www.nikoshops.com are dreptul de a aplica procedura declarată „pierdute sau uitate nume și parola”.

X. MODIFICARE SI ACCES LA CONDITIILE GENERALE

Artă. 25. (1) Termenii și Condițiile Generale existente pot fi modificate de către Furnizorul platformei http://www.nikoshops.com, despre care acesta din urmă va notifica toți Utilizatorii într-un mod corespunzător organelor.

(2) Furnizorul platformei http://www.nikoshops.com și utilizatorul sunt de acord că orice completări și modificări la acești termeni și condiții generale vor afecta utilizatorul în unul dintre următorii termeni:

A) după ce a fost anunțat de către Furnizor pe platforma http://www.nikoshops.com și dacă Utilizatorul nu a declarat în perioada de 30 de zile prevăzută că le retrage; sau

B) după publicarea lor pe site-ul Furnizorului în platforma http://www.nikoshops.com și dacă utilizatorul nu a declarat în termen de 30 de zile de la publicarea lor că le-a eliminat;

B) cu acceptarea obișnuită de către utilizator prin profilul lui de pe site-ul Furnizorului în platforma http://www.nikoshops.com.

(3) Utilizatorul se obligă ca toate declarațiile făcute de Utilizator pe platforma http://www.nikoshops.com, în legătură cu modificarea acestor termeni și condiții generale, să fie trimise la adresa de e-mail Aceasta este e-mail trimis de utilizator după verificare. Utilizatorul recunoaște că mesajele electronice trimise în conformitate cu acest articol nu trebuie să fie semnate electronic pentru a fi eficiente.

Artă. 26. Furnizorul platformei http://www.nikoshops.com publică acești termeni generali împreună cu toate completările și modificările aduse acestora.

XI. TERMINAREA

Artă. 27. Prezenții termeni și condiții generale ale Furnizorul si Utilizatorul pe platforma http://www.nikoshops.com sunt expuși în următoarele cazuri:

• terminarea și declararea lichidării sau declararea insolvenței a uneia dintre părțile contractului;

• acordul reciproc între părți în formă scrisă;

• imposibilitatea obiectivă a uneia dintre părțile contractului de a-și îndeplini obligațiile;

• înainte de sechestrarea sau sigilarea documentului de către autoritățile publice;

• în cazul ștergerii înregistrării utilizatorului în platforma http://www.nikoshops.com. În acest caz, contractele de cumparare-vanzare încheiate dar neexecutate rămân în vigoare și sunt supuse executării;

Artă. 28. Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com are dreptul de a anula contractul în orice moment, fără a renunța la prejudiciu și fără a datora despăgubiri, în cazul în care dvs., Utilizatorul folosește platforma http:/ /www.nikoshops .com pe lângă regulile generale actuale, legea din Republica Bulgaria, regulile generale sau regulile și practicile generale din web-ul electronic acesta.

XII. RESPONSABILITATE

Artă. 29. Utilizatorul se obligă să despăgubească și să despăgubească utilizatorii de pe platforma http://www.nikoshops.com și utilizatorul de pretenții legale și alte pretenții ale terților (nu sunt reînnoibile sau nu), pentru toate daunele și vătămările (inclusiv onorariile avocaților și notificări legale) care decurg din sau în legătură cu (1) neexecutarea oricăreia dintre obligațiile din prezentul acord, (2) plata daunelor, dobânzi și difuzări sau exploatări în alt mod de proprietate intelectuală sau industrială, (3) neautorizate dezvăluirea oricăror informații furnizate Utilizatorului în scopurile și scopurile Acordului și (4) denaturarea accidentală a prezenței sau absenței protecției cetățeanului conform Legii cu privire la protecția cetățenilor.

Artă. 30. Furnizorul de pe platforma http://www.nikoshops.com nu este răspunzător în caz de forță majoră, evenimente accidentale, probleme la internet, motive tehnice sau alte motive obiective, inclusiv și așteptările autorităților civile competente.

Artă. 31. (1) Utilizatorul de pe platforma http://www.nikoshops.com nu este responsabil pentru daunele cauzate de utilizator terților.

(2) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com și site-urile web salvate de pe aceasta nu sunt răspunzătoare pentru daune materiale sau non-proprietate, rezultate din beneficiile reale sau suferite în Prejudiciile cauzate Utilizatorului în curs de utilizare sau neutilizare a http://www.nikoshops.com și încheierea de contracte de cumpărare și vânzare de documente pe platforma http://www.nikoshops.com.

(3) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com nu este responsabil pentru timpul în care platforma nu a fost accesibilă din cauza unui caz de forță majoră.

(4) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com nu este responsabil pentru niciun prejudiciu cauzat de comentariile, opiniile și publicațiile din cadrul produselor, știrilor și articolelor de pe platforma http://www.nikoshops.com.

Artă. 32. (1) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com nu este răspunzător în cazul utilizării greșite a cheilor în scopul investigației tehnice și aceasta are ca rezultat nevoie de informare, respect pentru informații, acces la informație, restricționarea accesului la informații și alte rezultate extraordinare.

(2) Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com nu este răspunzător în cazul încheierii contractului de furnizare, furnizare de acces la informații, pierdere sau modificare a datelor colectate în identificarea falsă a terț, care reprezintă Utilizatorul, deși publicul poate aprecia că această persoană este Utilizatorul.

XII. ALTE CONDITII

Artă. 33. (1) Utilizatorul și Furnizorul din platforma http://www.nikoshops.com sunt obligați să își protejeze reciproc drepturile și interesele legale și să păstreze secrete comerciale, sau respectarea strictă a executării contractului și a acestora. termeni generali.

(2) Utilizatorul și Furnizorul în platforma http://www.nikoshops.com sunt obligați, în timpul și după expirarea perioadei contractuale, să nu facă nicio afișare publică a textului sau a materialului efectuat între ei. Accesul public poate include publicarea de informații în presa scrisă și electronică, forumuri de internet, site-uri web personale sau publice etc.

Artă. 34. În caz de conflict între acești termeni și condiții generale într-un acord special între Furnizorul platformei http://www.nikoshops.com și Utilizator, se aplică clauzele contractului special.

Artă. 35. Posibila invaliditate a oricăreia dintre prevederile acestor termeni generali nu va duce la nulitatea întregului acord.

Artă. 36. Legile Republicii Bulgaria se vor aplica aspectelor nespecificate în prezentul contract, legate de executarea și interpretarea acestui contract.

Artă. 37. Termenii și condițiile generale actuale intră în vigoare pentru toți utilizatorii la data de 02.06.2015.

Artă. 38 În caz de litigiu: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=BG

Artă. 39 Pentru utilizarea fotografiilor pe site-uri și reclame în afara http://www.nikoshops.com, trebuie să aveți acordul expres al proprietarului într-un contract scris.